Tietosuojaseloste

Päivitetty: 18.9.2022

1. Rekisterinpitäjä

Wattcoach Oy
Arkadiankatu 31 A 22
00100 HELSINKI

Y-tunnus: 2775311-7
Puhelin: 040 4190 777
Web: http://www.wattcoach.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Janne Nurminen (etunimi@wattcoach.com)

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteystietorekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja perusteet

Henkilötietojasi käytetään:

  • palvelujen toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin
  • asiakkuussuhteen hoitamiseen, asiakasviestintään, asiakaskyselyihin ja markkinointiin
  • palvelujen edelleen kehittämiseen asiakaskokemuksen parantamiseksi

Tietojesi käsittelyn peruste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoitamisen osalta kahdenvälisen sopimuksen täytäntöönpano.

Antamasi suostumuksen perusteella voimme lähettää lähettää sinulle sähköistä markkinointi- ja palveluviestintää sähköpostitse ja tekstiviesteillä. Voit milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen viestien vastaanottamisen. Ohjeet peruutuksen tekemiseksi on sisällytetty jokaiseen viestiin.

Tekstiviestejä käytämme palveluistamme tiedottamiseen, palvelutilauksien vahvistamiseen ja kiireellisiksi katsottavien ilmoituksien toimittamiseen (esimerkiksi mahdolliset sisäpyöräilytuntien järjestämistä koskevat äkilliset muutokset). Tekstiviestien vastaanottamisen voi peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tallennetaan:

  • asiakkaan nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)
  • asiakassuhteen alkamisaika
  • syntymävuosi
  • tilaus- ja ilmoittautumistiedot taustatietoineen
  • maksutiedot

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakas- ja yhteystiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen tekemiensä tilausten tai ilmoittautumisten yhteydessä.

6. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin sisältämiä tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tietojen siirtoa muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi:

Wattcoach Oy käyttää rekisterin tallentamiseen Google GSuite / Workspace -palvelua. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille. Lisätietoa: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms.

Viestinnässä ja markkinoinnissa käytämme Mailerlite-palvelua. Mailerliten käyttämät palvelinkeskukset sijaitsevat EU:n alueella. Mailerlite-palvelun kautta tapahtuvan viestinnän osalta rekisteriin kuuluva henkilö voi milloin tahansa omatoimisesta poistaa tietonsa lähetyslistalta. Ohjeet tähän on sisällytetty jokaiseen viestiin. Mailerliten tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Tekstiviestin lähettämiseen asiakkailleen käytämme BulkSMS-palvelua. BulkSMS on tietosuojaselosteessaan selväsanaisesti sitoutunut kunnioittamaan asiakkaidensa yksityisyyttä, jota heidän "No Spam" -käytäntönsä myös korostaa. BulkSMS:n tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.bulksms.com/company/data-protection-and-privacy-policy.htm.

Luottokortilla tapahtuvien maksujen prosessoinnissa käytämme Stripe-palvelua. Stripe kerää, käyttää ja prosessoi henkilö- ja maksutietoja. Stripen palvelut Euroopassa tuottaa Irlannissa kotipaikkaansa pitävä Stripe Payments Europe. Tarjotakseen palvelujansa Stripe Payments Europe siirtää henkilötietoja Stripe, Inc. -emoyritykselle, jonka kotipaikka on Yhdysvallat. Stripen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://stripe.com/gb/privacy.

7. Rekisterin luottamuksellisuus

Rekisterin sisältämien tietojen käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Tarpeettomat tiedot poistetaan 5 vuoden välein.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia tietoihin oikaisua tai poistaa tiedot, tulee tätä koskeva pyyntö lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Evästekäytännöt

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle hänen vieraillessaan palvelussa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja, eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Verkkosivustomme käyttää evästeitä ("cookies") ainoastaan sivuston käyttöön liittyvän analytiikan toteuttamiseksi. Tarkoitukseen käyttämämme työkalu on Google Analytics. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua, eikä sitä voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Googlen tietosuojakäytännöt ovat luettavissa osoitteessa https://policies.google.com/privacy ja Googlen evästekäytännöistä voi lukea lisää osoitteessa https://policies.google.com/technologies/cookies.

Facebook-mainonnan tehokkuuden mittaamiseen ja kohdentamiseen käytämme Facebook-pikseliä. Lisätietoa Facebookin tietosuojasta on tarjolla osoitteessa https://www.facebook.com/about/privacy/ ja evästekäytännöistä osoitteessa https://www.facebook.com/policies/cookies/.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluidemme kehityksen ja mahdollisten lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin päivitysajankohta löytyy sivun alusta.